Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài nhanh

Picture1

Đăng bài nhanh? Làm cách nào để đăng bài nhanh? Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đẩy nhanh tối đa quá trình đăng bài báo. Nhưng điều này không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn phụ thuộc vào bưu điện, ngân hàng, nhà in, catalog v.v. Chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng làm việc của họ.

Giấy xác nhận – Văn bằng – Chứng chỉ.

  • Bài báo được đăng tải trên trang website của tạp chí. Tác giả sẽ nhận được kỷ yếu và Chứng chỉ/Văn bằng hoặc DOI (trong trường hợp đặt trước).
  • Sau khi bài báo được đưa vào tạp chí, nhà xuất bản sẽ cấp giấy chứng nhận dưới hình thức điện tử trong vòng 24 giờ.

Tạp chí điện tử

         Sau khi xuất bản tạp chí điện tử, trong vòng 24 giơ, ban biên tập sẽ gửi cho các tác giả bản tạp chí điện tử

Bản in của tạp chí

  1. Sau khi các tạp chí được in xong, chúng sẽ được tự động gửi theo đường bưu điện cho các tác giả đã đặt tạp chí này. Bản in của chứng chỉ/văn bằng cũng sẽ được gửi cùng bản in của tạp chí. Việc gửi sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ. Chúng tôi sẽ lấy địa chỉ giao nhận tạp chí trong đơn đăng ký. Vì thế các tác giả cần ghi chính xác và đầy đủ địa chỉ của mình để gửi kỷ yếu.

Chúng tôi sẽ lấy mã nhận dạng bưu điện cho từng tạp chí được chuyển và gửi cho từng tác giả những mã số đó. Theo mã số đó các tác giả có thể theo dõi quá trình vận chuyển bưu kiện.

Dịch vụ khác Related