Đóng

17 / 01 2018

Đăng bài trên các tạp chí có chỉ số ISSN

1-2 tuần (thời gian kể từ khi hoàn thiện bài báo theo quy chuẩn)

Cũng theo quy trình tương tự, Quý khách sẽ gửi cho chúng tôi bài báo, ban biên tập chịu trách nhiệm định dạng lại theo quy định của từng tạp chí, dịch thuật (nếu có), gửi bài và đăng bài.

Dịch vụ Related