Đóng

17 / 01 2018

Đăng kí tham dự hội thảo quốc tế

Quý khách có thể đăng kí tham gia hội thảo quốc tế (có chứng nhận nếu cần). Chúng tôi sẽ tìm hội thảo phù hợp với từng chuyên ngành và thông báo lại cho Quý khách. Chúng tôi chịu trách nhiệm in báo cáo trên kỷ yếu hội thảo.

Về phía khách hàng: có thể tham dự trực tiếp hoặc từ xa. Nếu Quý khách có nguyện vọng tham dự hội thảo trực tiếp, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về chương trình hội thảo, chỗ ăn ở và lệ phí tham dự hội thảo.

Dịch vụ Related