Đóng

17 / 01 2018

Hỗ trợ mọi giai đoạn

Ban biên tập xin giới thiệu cùng các bạn một số dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi:

 • Ban biên tập chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc tạo công trình nghiên cứu, hỗ trợ về cách trình bày nội dung bài báo khoa học.
 • Nếu cần thiết chúng tôi sẽ tìm đồng tác giả cho Quý khách.
 • Chọn người kiểm định bài báo của Quý khách.
 • Chúng tôi sẽ phân tích cho bạn mọi chi tiết từ cách trình bày danh mục tài liệu, bao gồm liên kết đến tài nguyên trên mạng Internet,  tới việc trình bày công trình khoa học.
 • Chúng tôi sẽ giúp Quý khách đăng bài báo trên các tạp chí khoa học nước ngoài thuộc cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học SCOPUS và Thomson Reuters.
 • Chúng tôi sẽ giúp Quý khách đăng tải công trình nghiên cứu của mình trên các tạp chí thuộc danh mục VAK (Nga).
 • Mỗi tạp chí đều có yêu cầu riêng cho bài báo, điều này không chỉ liên quan đến nội dung, hình ảnh, biểu đồ, công thức v.v. Ban biên tập chúng tôi sẽ phân tích cụ thể cho Quý khách về những yêu cầu đối với một bài báo và cách trình bày chúng, về thủ tục đăng bài trên từng tạp chí.
 • Chúng tôi sẽ giúp Quý khách đăng bài báo nhanh trên các tạp chí thuộc danh mục VAK hoặc sẽ lựa chọn cho Quý khách hội thảo có hỗ trợ đăng tải VAK.
 • Hỗ trợ dịch các bài báo sang tiếng Anh.
 • Giúp Quý khách tham gia hội thảo khoa học, bao gồm cả hội thảo khoa học nước ngoài.
 • Chúng tôi sẽ cấp cho bạn chứng chỉ đăng tải hoặc cấp giấy chứng nhận tham gia hội thảo khoa học.
 • Nếu bài báo của bạn được tiếp nhận, trong vòng vài giờ chúng tôi sẽ gửi xác nhận xét duyệt bài báo vào hòm thư điện tử của Quý khách và qua đường bưu điện.
 • Chúng tôi chung cấp dịch vụ tăng chỉ số trích dẫn tác giả (RSCI) và chỉ số Hirsch. Cụ thể về dịch vụ này Quý khách có thể tìm hiểu thêm từ các đại diện công ty chúng tôi.
 • Chúng tôi hỗ trợ đăng ký học đại học, sau đại học, và tư vấn các vấn đề khác liên quan đến quá trình học sau đại học v.v.
 • Chúng tôi sẽ giúp Quý khách hoàn thiện hồ sơ PGS, GS.
 • Chúng tôi nhận dịch thuật các loại sách, báo, tài liệu Việt – Anh, Anh – Viêt, Việt – Nga, Nga – Việt…
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ công chứng các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu tiếng Việt, Anh, Nga.
Dịch vụ khác Related