Đóng

Hỗ trợ đăng báo

Hỗ trợ đăng bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, trong đó có các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Scopus

Xem thêm

DỊCH THUẬT, CÔNG CHỨNG

Hỗ trợ dịch thuật các bài báo, hồ sơ, tài liệu sang tiếng Anh, tiếng Nga

Xem thêm

Tin tức mới nhất

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Gửi bài đến BBT

Tác giả có thể gửi tài liệu bằng cách: qua email, facebook hoặc mang trực tiếp tới văn phòng Trung tâm

Bước 2: BBT tiếp nhận và đánh giá sơ bộ nội dung

Sau khi nhận được tài liệu, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá sơ bộ nội dung bản thảo của các tác giả.


Bước 3: Tư vấn lựa chọn tạp chí phù hợp

Sau khi đánh giá sơ bộ nội dung, các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với tác giả để tư vấn cách thức đăng bài trên tạp chí phù hợp với nội dung bài báo, tìm hội đồng thẩm định, để xét duyệt bài báo.

Bước 4: Gửi bài đến tạp chí

Khi tìm được tạp chí phù hợp với nội dung bài báo của tác giả, chúng tôi sẽ hỗ trợ tới tác giả trong việcđịnh dạng bài báo, đăng kí và gửi bài.

Bước 5: Tạp chí thẩm định và xét duyệt

Cần thời gian từ 1 tháng trở đi để nhận được phản biện từ tạp chí, khi có phản biện từ tạp chí, chúng tôi sẽ tư vấn các tác giả về cách trả lời các câu hỏi từ tạp chí.

Bước 6: Đăng bài

Sau khi có thông báo tiếp nhận đăng bài báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email cho tác giả. Tác giả sẽ trực tiếp nhận tạp chí tại văn phòng của chúng tôi hoặc qua đường bưu điện.