Đóng

20 / 10 2020

Báo cáo JCR 2020 và Journal Impact Factor 2019 của ISI Web of Science

SSHPA (1-7-2020) — Ngày 29-6, Clarivate Analytics đã chính thức phát hành ấn phẩm thường niên Journal Citation Reports 2020 (gọi tắc là JCR 2020). Bài giới thiệu sau đây hữu ích: “The 2020 Journal Citation Reports: Helping you make better-informed decisions with confidence.”

Ấn phẩm này công bố nhiều thông tin liên quan tới các tạp chí khoa học, và như thường lệ, thông tin đặc biệt được chú ý là hệ số tác động của các tạp chí chỉ mục hóa trong Core Collection của ISI Web of Science, thường được biết đến với tên Journal Impact Factor, hoặc ngắn hơn là Impact Factor.

SSHPA gọi tháng 6 là “Mùa hệ số tác động”, chính là vì cứ cuối tháng 6, tuần từ 20 đổ về cuối, ISI WOS sẽ trình làng nhiều thông tin về thay đổi JIF và cả hạng lên xuống của các tạp chí trong chuyên ngành. Thông tin này quan trọng vì rất nhiều cơ quan nghiên cứu và trường đại học quan tâm đến uy tín của ấn phẩm mà cơ quan mình công bố. Cụ thể hơn, là hạng loại và mức JIF chính xác.

Trong hình dưới đây là trích một số tạp chí có thứ hạng cao nhất trong hơn 21000 thuộc danh mục JCR 2020 (tức là có JIF, gồm cả SCIE và SSCI).

1
Để phục vụ nhu cầu tra cứu hệ số tác động từng tạp chí, SSHPA cung cấp link dưới đây có thể đọc và download bảng thống kê các tạp chí và mức JIF tương ứng, do ISI WOS của Clarivate Analytics công bố.

Nguồn: sc.sshpa.com

Tin tức Related