Đóng

Notice: term_taxonomy_id không phải là một đối tượng truy vấn hiện tại. Điều này thường xảy ra taxonomy-images-queried-term-image-id bộ lọc được sử dung không phù hợp. Bộ lọc này đã được thiết kế để làm việc trong kho lưu trữ phân loại mà theo truyền thống được phục vụ bởi một trong các tập tin mẫu sau đây: category.php, tag.php hoặc taxonomy.php. Đọc them tại template hierarchy. in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/taxonomy-images/public-filters.php on line 390

Notice: Undefined variable: post in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 10

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 10

Notice: Undefined variable: post in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 12

17 / 01 2018

Hội thảo khoa học

Picture8

Trong khuôn khổ hội thảo thường tổ chức các phiên họp toàn thể, các cuộc họp tiểu ban và  báo cáo trình bày poster, hội nghị bàn tròn và các lớp học  nâng cao trình độ. Sau hội thảo sẽ xuất bản  kỷ yếu Hội thảo khoa học,  trong đó có bản tóm tắt hoặc toàn văn những báo cáo được trình bày trong hội thảo.

Bạn có thể trực tiếp tham dự hội thảo quốc tế hoặc chỉ tham gia viết bài cho hội thảo.

Tin tức Related