Đóng

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Thông Tin Liên Hệ

Email: info@isi-journal.vn

Sdt: 02439.956.955

Website: isi-journal.vn
Xin lưu ý: Để tránh mất thời gian của các tác giả, chúng tôi không viết bài hoặc tham gia vào quá trình viết bài dưới mọi hình thức.

Chúng tôi sẽ nhận xét đóng góp tới tác giả để có bản thảo hoàn thiện nhất, tư vấn các tạp chí có thể đăng và hướng dẫn tác giả các thủ tục đăng bài nhằm mục đích giúp các tác giả tự đăng bài trong thời gian ngắn nhất.