Đóng

Notice: term_taxonomy_id không phải là một đối tượng truy vấn hiện tại. Điều này thường xảy ra taxonomy-images-queried-term-image-id bộ lọc được sử dung không phù hợp. Bộ lọc này đã được thiết kế để làm việc trong kho lưu trữ phân loại mà theo truyền thống được phục vụ bởi một trong các tập tin mẫu sau đây: category.php, tag.php hoặc taxonomy.php. Đọc them tại template hierarchy. in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/taxonomy-images/public-filters.php on line 390

Notice: Undefined variable: post in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 10

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 10

Notice: Undefined variable: post in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 12

Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/isijournalvn729.chiliweb.org/httpdocs/wp-content/plugins/chilicomp-library/libs/custom_banner.php on line 12

3 / 09 2020

Link tra cứu các tạp chí có uy tín

1. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐCDGS năm 2019: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-29-qd-hdgsnn-ngay-10-thang-07-nam-2019-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-2019_506/

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐGSNN năm 2020: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

3. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science): https://mjl.clarivate.com

4. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

5. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí: https://www.scimagojr.com/index.php

6. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí: https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

7. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

8. Xác thực số ISSN: https://portal.issn.org/

9. Tra cứu Impact Factor: 2019JournalImpactFactors

10. Nafosted: Trao đổi với các Hội đồng khoa học ngành nhằm nâng cao chất lượng công bố của các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ

Nguồn: https://khoahoc.neu.edu.vn/

Tin tức Related