Đóng

20 / 10 2020

Scopus cập nhật CiteScore 2019 và đổi mới phương pháp tính toán

SSHPA (24-06-2020) — Trong các năm trước, Scopus thường cập nhật CiteScore vào tháng 5 nhưng mãi đến cuối tháng 6 năm nay, CSDL này mới chính thức cập nhật dữ liệu HSTĐ CiteScore 2019.

Không chỉ đơn thuần tính toán CiteScore 2019 với dữ liệu mới, Scopus còn đưa ra một số thay đổi về phương pháp tính toán. Sự thay đổi này nhằm mang tới một thang đo đầy đủ, cập nhật thường xuyên, rõ ràng, và miễn phí hoàn toàn.

Để đảm bảo khả năng so sánh về thể loại bài giữa các tạp chí, CiteScore sẽ được tính cho 5 thể loại bài viết: bài nghiên cứu trình bày kết quả mới, bài tổng lược lý thuyết, bài đóng góp hội thảo (đối với các ấn phẩm dạng Proceedings của hội nghị khoa học trong danh mục indexing), chương sách (nằm trong danh mục) và bài đóng góp dữ liệu khoa học. Bên cạnh đó, quãng thời gian thu thập dữ liệu trích dẫn và công bố để tính CiteScore trong một năm cũng đã được mở rộng, từ 3 năm thành 4 năm. Ví dụ, CiteScore 2019 của một tạp chí sẽ tính số trích dẫn và công bố của nó trong giai đoạn 2016-2019. Phương pháp tính toán mới này áp dụng cho cả CiteScore các năm trước nữa, chứ không chỉ CiteScore 2019.
1

Cách tính CiteScore mới (Nguồn: blog.scopus.com)

Sau lần cập nhật mới nhất này, Scopus cung cấp HSTĐ CiteScore cho hơn 25000 tạp chí trong CSDL. Trong đó, có tới hơn 13000 tạp chí có CiteScore mà không có Journal Impact Factor. Xét riêng các tạp chí Open Access, với 5860/41317 tạp chí trong CSDL, có 32 tạp chí OA được xếp hạng #1 trong lĩnh vực của mình. Ví dụ như Journal of Statistical Software [CiteScore 2019 = 18.2; #1/227 Statistics and Probability], hay Conservation Letters [CiteScore 2019 = 13.4; 1/160 Nature and Landscape Conservation].

2

(Nguồn: blog.scopus.com)

Độc giả có thể tra cứu trực tiếp CiteScore mới nhất của Scopus tại đường dẫn: https://www.scopus.com/sources.

Nguồn:  sc.sshpa.com

Tin tức Related